Joomla Free Template by FatCow Hosting

Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 07-08.2013


Zapraszamy do zapoznania się z artykułami, które ukazały się w  czasopiśmie Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja:

mgr Ireneusz Hałas, mgr Tomasz Senderek
Okiem Specjalisty …..Kinesiology Taping

Artykuł dla zarejestrowanych użytkowników. Czytaj więcej…

.

mgr Ireneusz Hałas, mgr Tomasz Senderek, dr Małgorzata Fuchs

Plastrowanie Dynamiczne (Kinesiology Taping)
Procedura Medyczna (ICD-993.3812) wykorzystywana w terapii restrykcji powięziowych u dziecka z rozpoznaniem twardziny ograniczonej.

Twardzina układowa (systemic scleroderma), inaczej sklerodermia, to zaburzenie tkanki łącznej, które dotyczy skóry, narządów wewnętrznych oraz naczyń.

Rezultaty:

  1. Uzyskano zwiększenie bezbolesnego zakresu ruchomości w stawie ramieniowym
  2. Zmniejszyła się nadwrażliwość sensoryczna zmienionej chorobowo okolicy stawu ramienno-łopatkowego
  3. Uzyskano poprawę ruchomości skóry w okolicy stawu ramienno-łopatkowego oraz drugiego palca ręki.

Artykuł dla zarejestrowanych użytkowników. Czytaj więcej…


mgr Ireneusz Hałas, dr Małgorzata Fuchs, mgr Tomasz Senderek

Przykłady zastosowania metody Kinesiology Taping u dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego.

Rozwój ruchowy człowieka odbywa się według genetycznie zaprogramowanego planu. Poszczególne funkcje pojawiają się w określonym wieku, w określonej kolejności po sobie i według bardzo sprecyzowanego wzorca, Powikłania okresu płodowego i okołopłodowego często wpływają na opóźnienie rozwoju ruchowego (1,5).

Podsumowanie:

Zastosowanie plastrowania dynamicznego (kinesiology taping) daje możliwość  wspierania funkcji stawów i poczucia ciała. Nie zauważono negatywnych odczuć skórnych małego pacjenta. Również mało znaczące były reakcje alergiczne ze strony skóry – spowodowane bardziej nieprawidłowym dbaniem o plaster niż samą reakcją plastra na kontakt ze skórą. Najważniejszym wskazaniem jest to, że terapia trwa 24 godziny na dobę, więc ma to wpływ na budowania czucia proprioceptywnego.

Rezultaty:

  1. Uzyskano poprawę czucia ciała w zakresie zmian w rozkładzie napięcia mięśniowego.
  2. Plastrowanie dynamiczne wpłynęło na odwrażliwienie sensoryczne okolic mięśnia trójgłowego łydki oraz przedramion z dłońmi. Zmniejszyła się zasadniczo nadwrażliwość sensoryczna wyżej wymienionych okolic.

Artykuł dla zarejestrowanych użytkowników. Czytaj więcej…


mgr Tomasz Senderek, mgr Karol Sitarz, prof. nadzw. dr hab. n. med. i n. kf. Zbigniew Śliwiński, mgr Ireneusz Hałas, mgr Jacek Piechowicz

Wpływ metody Kinesiology Taping na postawę ciała w mechanizmach mięśniowo-powięziowych.

Kinesiology Taping stanowi rozwinięcie japońskiego systemu kinesiotapingu. Zasób możliwości diagnostycznych, odniesienie do funkcjonowania organizmu opartego na mechanice powięziowej i układu łańcuchów czy też ciągów mięśniowych oraz analiza dysfunkcji posturalnych stanowią ogromną różnicę pomiędzy pierwotnym wykorzystaniem gotowych aplikacji (kinesiotaping) a obecnie najbardziej rozpowszechnionym w Europie podejściem do metody kinesiology taping.

Podsumowanie:

Na podstawie przeprowadzonej oceny u 23 osób w stabilizacji z przewagą linii tylnej stwierdzono różnicę w głębokościach lordozy lędźwiowej oraz kifozy piersiowej od wpływem aplikacji techniki kinesiology taping.

Przeprowadzona ocena wykazała możliwość modyfikacji postawy za pomocą aplikacji i może być wykorzystana w celu redukcji objawów wynikających z dysfunkcji posturalnych. Analiza problemu pacjenta to nie tylko ocena miejsca objawu i najbliższych części ciała, lecz także ocena dotycząca dysfunkcji posturalnych, z jakich objaw może wynikać mimo relatywnie odległego położenia.

Spojrzenie na objawy pacjentów przez dysfunkcje posturalne daje nowe możliwości zarówno diagnostyczne jak i terapeutyczne. Należy uwzględnić wartość metody kinesiology taping w roli reedukacyjnej dla funkcji po usunięciu zaburzeń strukturalnych.

Artykuł dla zarejestrowanych użytkowników. Czytaj więcej…


mgr Tomasz Senderek, mgr Karol Sitarz, mgr Michał Dylewski, prof. nadzw. dr hab. n. med. i n. kf. Zbigniew Śliwiński, mgr Ireneusz Hałas

Kinesiology Taping w terapii pooperacyjnej pacjenta z uszkodzeniem splotu ramiennego – studium przypadku.

Możliwości kinesiology tapingu w specyficznych sytuacjach, stanowiące wyzwania terapeutyczne, gdy mechaniczne stworzenie potencjału ruchowego wymaga wsparcia terapeutycznego dla budowania, kreowania i wykorzystania potencjalnej funkcji.

Podsumowanie:

Wykorzystanie techniki kinesiology taping w usprawnianiu pacjenta z uszkodzeniem splotu ramiennego pozwala na intensyfikowanie realizacji zadań wynikających z innych systemów terapeutycznych. Stanowi zwiększenie możliwości funkcjonalnych pacjenta przez aktywizowanie struktur czynnych na każdym etapie usprawniania. Należy uwzględnić wartość metody kinesiology taping w roli reedukacyjnej dla funkcji po przeprowadzonym zabiegu przeniesienia mięśnia, który umożliwił jego czynność

Artykuł dla zarejestrowanych użytkowników. Czytaj więcej…