Joomla Free Template by FatCow Hosting

Międzynarodowy Dzień Inwalidy 2014

Jubileuszowe obchody Międzynarodowego Dnia Inwalidy w Zgorzelcu. to dwudzieste naukowe spotkanie lekarzy, fizjoterapeutów, inżynierów, biologów, pedagogów, psychologów, pracowników pomocy społecznej, urzędników państwowych z różnych stron Świata.

W tegorocznym sympozjum naukowym, zaplanowane jest 19 różnotematycznych sesji naukowych, omawiających aktualne problemy medycyny, fizjoterapii i inżynierii biomedycznej.

1. Zawód fizjoterapeuty w Polsce i na Świecie.
2. Regulacje prawne zawodu fizjoterapeuty.
3. Fizjoterapia samodzielną dyscypliną naukową.
4. Krajowe Ramy Kwalifikacji – wiedza, umiejętności, kompetencje.
5. Inżynieria biomedyczna dla rehabilitacji.
6. Kinesiology Taping w medycynie i sporcie kwalifikowanym.
7. Temperatury kriogeniczne – terapia interdyscyplinarna.
8. Terapia manualna w zaburzeniach czynnościowych.
9. Fizjoterapia w chorobach narządu ruchu.
10. Leczenie skolioz idiopatycznych.
11. Zadania Uniwersytetów Trzeciego Wieku w profilaktyce.
12. Rola i zadania fizjoterapeuty we współczesnej geriatrii.
13. Fizjoterapia w kardiologii.
14. Fizjoterapia w otolaryngologii.
15. Fizjoterapia dla stomatologii.
16. Neurorehabilitacja we współczesnej medycynie.
17. Fizjoterapia w uszkodzeniach OUN.
18. Masaż leczniczy w kompleksowym usprawnianiu.
19. Psychologia w Fizjoterapii - komunikacja interpersonalna.