Joomla Free Template by FatCow Hosting

Cel kursu podstawowego

Cel szkolenia:

  • zapoznanie uczestników kursu z diagnostyką i technikami kinesiology tapingu
  • nabycie umiejętności testowania powięzi i lokalizacji zaburzeń układu ruchu
  • nabycie umiejętności prawidłowych aplikacji mięśniowych, powięziowych, korekcyjnych, więzadłowych, limfatycznych i funkcjonalnych