Joomla Free Template by FatCow Hosting

Cel kursu rozwijającego

Cel szkolenia:

  • Praktyczne wykorzystanie aplikacji na podstawie mechanizmów teorii tensegracji i podstaw koncepcji mięśniowo-powięziowych, takich jak: Anatomy Trains, łańcuchów mięśniowo-powięziowo-stawowych GDS, Manipulacji Powięzi oraz Fascial Dystorsion Model (FDM)
  • Diagnoza na podstawie testów przesiewowych oraz Body Reading
  • Analiza postępowania terapeutycznego z wykorzystaniem plastra na różnych etapach leczenia
  • Korygowanie błędów oceny i aplikacji
  • Przekazanie procedur terapeutycznych zaczynając od prawidłowej diagnozy biomechanicznej na właściwie  dobranej efektywnej aplikacji kończąc
  • Zapoznanie z możliwościami stosowania Kinesiology Tapingu w różnych schorzeniach (aplikacje kliniczne)

Wykorzystywane w czasie kursu aplikacje kliniczne są przykładowymi, ponieważ istotą pracy na poziomie kursu rozwijającego jest diagnoza pacjenta, określenie aktualnego testu objawów oraz tła posturalnych dysfunkcji i przeciążeń mających wpływ na pojawianie się objawów. Oznacza to, że rozwiązaniem może być aplikacja znacznie odległa od miejsca objawu, charakterystyczna nie tylko dla zaburzenia pacjenta, ale również dla jego funkcjonowania.

Istotą przedstawiania gotowych rozwiązań na kursie rozwijającym jest zwrócenie uwagi na specyfikę aplikacji uwzględniających prawidłowości anatomii palpacyjnej, zaburzeń biomechanicznych poszczególnych obszarów ciała oraz zależności mięśniowo-powięziowych.