Joomla Free Template by FatCow Hosting

Dlaczego warto wybrać kurs Kinesiology Taping

      

Dlaczego warto wybrać kurs Kinesiology Taping ?

·         Kinesiology Taping jest systemem opartym na mechanicznym oraz sensorycznym działaniu specjalnego wzorowanego na mechanice ludzkiej skóry plastra.

·         Stanowi rozwinięcie japońskiego systemu Kinesio Taping. Testy mechaniki powięziowej pozwalają na ocenę globalnych zaburzeń wpływających na objawy chorobowe pacjenta.

·         Wykorzystuje oparte na badaniach zależności funkcjonowania powięziowego organizmu.

·         Bazuje na współczesnych osiągnięciach fizjoterapii i medycyny.

·         Do terapii wykorzystuje oryginalny plaster K-Active Tape firmy Nitto Denko, która opracowała ten produkt na zlecenie Kenzo Kase i doskonali go od 30 lat.

·         Plaster Nitto Denko jest jedynym na polskim rynku produktem posiadającym akceptację K-Active Europe oraz status produktu medycznego.

·         Nasi polscy instruktorzy to doświadczeni praktycy fizjoterapii, będący również nauczycielami akademickimi. Od 2005 roku przeprowadzili ponad 500 szkoleń na terenie Polski, Włoch, Anglii, Irlandii, Danii, Szwecji, Norwegii, Islandii i na Litwie.

·         Procedura Plastrowania Dynamicznego Kinesiology Tapingu  jest jedynym systemem terapeutycznym w Polsce wykorzystującym plaster, który posiada numer ICD – 9: 93.3812 (Dz.U. z 2010 nr 192 poz. 1286), (wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych) zapewniającym refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych.

·         Certyfikaty wystawiane po ukończeniu szkolenia (w języku polskim jak i angielskim) sygnowane są przez K-Active Europe oraz akredytowane przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, upoważniają do pracy i kontynuacji nauki w zakresie danej metody poza granicami naszego kraju.