Joomla Free Template by FatCow Hosting

Międzynarodowy Dzień Inwalidy 2014

Jubileuszowe obchody Międzynarodowego Dnia Inwalidy w Zgorzelcu. to dwudzieste naukowe spotkanie lekarzy, fizjoterapeutów, inżynierów, biologów, pedagogów, psychologów, pracowników pomocy społecznej, urzędników państwowych z różnych stron Świata.

W tegorocznym sympozjum naukowym, zaplanowane jest 19 różnotematycznych sesji naukowych, omawiających aktualne problemy medycyny, fizjoterapii i inżynierii biomedycznej.

1. Zawód fizjoterapeuty w Polsce i na Świecie.
2. Regulacje prawne zawodu fizjoterapeuty.
3. Fizjoterapia samodzielną dyscypliną naukową.
4. Krajowe Ramy Kwalifikacji – wiedza, umiejętności, kompetencje.
5. Inżynieria biomedyczna dla rehabilitacji.
6. Kinesiology Taping w medycynie i sporcie kwalifikowanym.
7. Temperatury kriogeniczne – terapia interdyscyplinarna.
8. Terapia manualna w zaburzeniach czynnościowych.
9. Fizjoterapia w chorobach narządu ruchu.
10. Leczenie skolioz idiopatycznych.
11. Zadania Uniwersytetów Trzeciego Wieku w profilaktyce.
12. Rola i zadania fizjoterapeuty we współczesnej geriatrii.
13. Fizjoterapia w kardiologii.
14. Fizjoterapia w otolaryngologii.
15. Fizjoterapia dla stomatologii.
16. Neurorehabilitacja we współczesnej medycynie.
17. Fizjoterapia w uszkodzeniach OUN.
18. Masaż leczniczy w kompleksowym usprawnianiu.
19. Psychologia w Fizjoterapii - komunikacja interpersonalna.

Sympozjum Wrocław, 14.11.2013 Dysfunkcje narządu ruchu u dzieci

W dniu 14 listopada 2013 r. we Wrocławiu odbyło się Sympozjum poświęcone
dysfunkcjom narządu ruchu u dzieci – zastosowanie metod oraz ich łączenie w kompleksowej rehabilitacji medycznej.
Zapraszamy do zapoznania się z programem naukowym  Jednym z poruszanych  tematów było -

Wykorzystanie metody Kinesiology Taping u dzieci usprawnianych metodami neurorozwojowymi - NDT Bobath i Vojty

  • mgr Ireneusz Hałas, Międzynarodowy Senior Instruktor K-Active Taping Association.
  • mgr Tomasz Senderek, Międzynarodowy Senior Instruktor K-Active Taping Association.
  • dr Małgorzata Fuchs, Katedra Fizjoterapii Klinicznej Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków WCM w Opolu
  • mgr Liliana Klimont, Instruktor NDT Bobath, Instruktor Integracji Sensorycznej, Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju w Gdańsku 

*KT pediatria 14.11.2p13

*Wykorzystanie metody KT u dzieci usprawnianych metodami pozycjonowaniu

*Materiały pod linkami dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu

.