Joomla Free Template by FatCow Hosting

XX edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 20-22 marca 2014 Konferencja Naukowa

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem naukowym sesji poświęconej:
Kinesiology Taping w medycynie i sporcie kwalifikowanym podczas Konferencji Naukowej w Zgorzelcu, która odbyła się w piątek 21 marca 2014 r;
Moderatorzy sesji:
Profesor Gillian Webb
PT. Ru de Esther, PT. Tomasz Senderek, Profesor George Boueri, dr Wojciech Kiebzak
oraz
PT. Siegfried Breitenbach
Profesor Grazina Krutulyte, dr Marcin Krajczy, dr Anna Lipińska, dr n. med. Zbigniew Hemerlak
Dla zarejestrowanych na naszej stronie użytkowników przygotowaliśmy streszczenia tematów poruszanych na sesji poświęconej Kinesiology Taping.

.

Czytaj więcej: XX edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 20-22 marca 2014 Konferencja Naukowa

Międzynarodowy Dzień Inwalidy 2014

Jubileuszowe obchody Międzynarodowego Dnia Inwalidy w Zgorzelcu. to dwudzieste naukowe spotkanie lekarzy, fizjoterapeutów, inżynierów, biologów, pedagogów, psychologów, pracowników pomocy społecznej, urzędników państwowych z różnych stron Świata.

W tegorocznym sympozjum naukowym, zaplanowane jest 19 różnotematycznych sesji naukowych, omawiających aktualne problemy medycyny, fizjoterapii i inżynierii biomedycznej.

1. Zawód fizjoterapeuty w Polsce i na Świecie.
2. Regulacje prawne zawodu fizjoterapeuty.
3. Fizjoterapia samodzielną dyscypliną naukową.
4. Krajowe Ramy Kwalifikacji – wiedza, umiejętności, kompetencje.
5. Inżynieria biomedyczna dla rehabilitacji.
6. Kinesiology Taping w medycynie i sporcie kwalifikowanym.
7. Temperatury kriogeniczne – terapia interdyscyplinarna.
8. Terapia manualna w zaburzeniach czynnościowych.
9. Fizjoterapia w chorobach narządu ruchu.
10. Leczenie skolioz idiopatycznych.
11. Zadania Uniwersytetów Trzeciego Wieku w profilaktyce.
12. Rola i zadania fizjoterapeuty we współczesnej geriatrii.
13. Fizjoterapia w kardiologii.
14. Fizjoterapia w otolaryngologii.
15. Fizjoterapia dla stomatologii.
16. Neurorehabilitacja we współczesnej medycynie.
17. Fizjoterapia w uszkodzeniach OUN.
18. Masaż leczniczy w kompleksowym usprawnianiu.
19. Psychologia w Fizjoterapii - komunikacja interpersonalna.